Firmast

AS Propaan on üle 40 aasta tegutsenud Eesti vedelgaasiturul. Firma alustas oma tegevust trust “Tallinngaas” koosseisus. Esialgu, veeti vedelgaasi Eestisse balloonides. 1957.a. kuni 1963.a. olid paigaldatud ajutisse vedelgaasi ümbervalamisejaama kaks 50m3 vedelgaasimahutit ja seadmed vedelgaasi täitmiseks balloonidesse.

1964 aastaks ehitati uus vedelgaasi ümbervalamisjaam (ajutine vedelgaasijaam likvideeriti), kus oli: mahalaadimisestakaad kolme raudteetsisterni jaoks, kompressor-, balloonide remondi-, atesteerimise- ning täitmise tsehh; autotsisternide 2 täitmiskohta ning viis 50m3 maapealset vedelgaasimahutit. 1970. aastal laiendati mahutiparki veel viie 50m3 maapealse vedelgaasimahutiga.

1985.a. toimus vedelgaasi ümbervalamise jaama rekonstrueerimine: mahutiparki laiendati 10-ne 100m3 mahuti võrra, ehitati uus kompressori- ja pumpade tsehh, uus raudtee estakaad kahepoolse tühjenduskohtadega kokku 10-le raudteetsisternile. Autotsisternide tankimine toimus uuel 4-kohalisel täiteplatsil. Seega oli loodud infrastruktuur elanikkonna ja ettevõtete täiendavaks varustamiseks vedelgaasiga.

1991. a lahkus “Tallinngaas” valitsuse koosseisust ja hakkas tegutsema riikliku aktsiaseltsi Propaan nime all, jäädes siiski tollal juba eksisteerinud struktuuri Eesti Gaas koosseisu.

1994. a müüs Eesti Gaas riikliku aktsiaseltsi Propaan aktsiad aktsiaseltsile BKM Kamma, kes tegeles tollal vedelgaasi sisseveoga Eestisse.

2002. aastast kuulub AS-i Propaan aktsiakapital täielikult Eesti erakapitalile.

Tänasel päeval omab AS Propaan Eesti suurimat gaasiterminaali mahutavusega 650 t (1500 m3) gaasi, isiklik haruraudtee (vedelgaasitsisternide kohaleveoks) ning vedelgaasiballoonide müügivõrk üle 200 diileripunktiga. Tihedas koostöös Eesti Gaasiliiduga osaleb AS Propaan aktiivselt vedelgaasituru arendamise sfääris.

Kõrged nõudmised vedelgaasi kvaliteedile, klienditeenindamisele ja painduv hinnapoliitika on kindlustanud ettevõttele usaldusväärse partneri maine suurimate tööstus- ja ehitusettevõtete, vahendusfirmade ning kommunaal- ja teenindusettevõtete hulgas.

Koostöö Tehnokontrolli Keskusega (TKK) lubab meie ettevõttel edukalt töötada vastavauses kehtivate euronormide ja –standarditega.

Meie ettevõtte põhiväärtuste ja põhimõtete hulgas on aukohal ohutus ja professionaalsus. Tarbijale pakutava toote nõutava kvaliteedi tagamiseks hoolitseme alati selle eest, et tarbija oleks täielikult informeeritud gaasi ja gaasiseadmete ohutust kasutamisest kodus või tootmises.

Põhiline suund mitmeaastase tegvusaja jooksul on olnud – olla lähemal kliendile.

Nimelt seepärast on meie ettevõttel ainsana teeninduskeskused peaaegu kõigis Eesti linnades. Kõigi küsimustega balloongaasi kasutamise kohta koduses majapidamises või tehnilisteks vajadusteks ja ka vedelgaasil töötavate seadmete kasutamise kohta võite pöörduda meie lähimasse teeninduskeskusesse.

Meie tegevuse üheks tähtsamaks aspektiks on – anda kliendile ohutuse ja kindluse tunne.

Ohutuse tagamiseks on tähtis teha õige valik. Kasutage ainult kõrgekvaliteedilist vedelgaasi ja vedelgaasil töötavaid seadmeid ning varustust, mida soovitavad meie spetsialistid. Saades meilt õige vedelgaasi ja vajalikud gaasiseadmed kindlustab tarbija endale ohutu, mugava ja usaldusväärse gaasisüsteemi kasutamise.

Meie reiting:

Krediidireiting 2010

Krediidireiting 2008

Krediidireiting 2006

TEAVE OHUTUSABINÕUETEST:

Ohutusalane teave Gaasi 8